RALLY-O KURS PODSTAWOWY

Kurs przeznaczony jest dla psów, ktore ukończyły 6 miesięcy

 

  • 8 spotkań, 2 razy w tygodniu (sobota, niedziela) 
  • Czas trwania jednego spotkania: 50 - 60 minut w trybie grupowym, 40 - 50 minut w trybie indywidualnym

  • Ostatnie spotkanie to egzamin końcowy, na którym rozdane będą dyplomy ukończenia kursu
 
  • Koszt kursu - 500 zł./ 8 spotkań lub 70 zł./ pojedyncze spotkanie

Kurs przeznaczony jest dla psów, które znają podstawowe komendy, gdyż Rally-O to świetna forma utrwalania poznanych komend i umiejętności. 
Rally-O to tak zwane posłuszeństwo na luzie. Łączy w sobie ćwiczenia z posłuszeństwa z elementami agility. Ale przede wszystkim to świetna zabawa, polegająca na pokonaniu przez drużynę (przewodnika i psa) toru, skadającego się z tabliczek, na których zapisane są poszczególne zadania do wykonania.
Sport ten powstał, aby kształtować pozytywną relację między przewodnikiem a psem, opartą na zaufaniu i wzajemnym szacunku.
Szczegółowe informacje dotyczące Rally-o wraz z regulaminem znajdziesz na stronie www.rally-o.pl
Zajęcia prowadzone są przez Certyfikowanego Instruktora Rally-O.

ZAKRES KURSU:
  • wykład - Podstawy Rally-O -  ogólne zasady,
  • omówienie najważniejszych punktów regulaminu,
  • wprowadzenie wszystkich znaków z klasy 1 Rally-O,
  • trenowanie na ustawionym przez trenera torze,
  • przygotowanie do zawodów Rally-O - dla chętnych