Pozytywne szkolenie psówSzkolenie pozytywne psa opiera się na współpracy opiekuna ze zwierzęciem oraz pozwala na zacieśnienie więzi między nimi. Metody pozytywne bowiem to nie tylko nauka posłuszeństwa, ale też pomoc w zrozumieniu przez opiekunan psiego świata i psiej komunikacji. 
Pozytywne szkolenie psów opiera sie na nagradzaniu zachowań pożądanych i ignorowaniu zachowań niepożądanych. Dzięki takiemu postępowaniu łatwo jest wyeliminować negatywne zachowania psa, a wprowadzić do codziennego życia zachowania, których oczekujemy od naszego pupila. Nie ma tu natomiast miejsca na kary same w sobie. To co "negatywnego" może spotać naszego psa podczas takiego szkolenia to brak uwagi opiekuna lub brak nagrody, której pies się spodziewał.
Nagradzając zachowania, ktore nam sie podobają wzmacniamy je i sprawiamy, że będą występować częściej. Natomiast szkolony pozytywnie pies  zaczyna myśleć, co powinien zrobić aby za chwilę otrzymać nagrodę. Ważne jest to, że wykształtowane w ten sposób zachowania są trwałe i nie zanikają.
Chciałabym tu zaznaczyć, że szkolenie pozytywne psów nie opiera się na bezmyślnym wydawaniu psu smaczków, jak niektórzy uważają. Pies otrzymuje nagrodę za konkretne zachowanie a nagrodą nie zawsze jest jedzenie. Każdy pies jest inny i każdego może motywować coś z goła innego. Dobrym pomysłem jest stworzyć dla swojego puppila tzw. piramidę nagród. Na szczycie piramidy powinna znaleźć się rzecz, która jest przez psa najbardziej pożądana. Nagradzając go kolejno podczas poprawnego wykonywania ćwiczeń nagrodami najmniej pożądanymi (głaskanie, pochwała), później (w zależności, co znajduje się w piramidzie naszego psa) np. smakołykiem, następnie kończąc ćwiczenie dajemy psu zabawkę (to, co znajduje się na szczycie jego piramidy). W ten sposób uczymy psa, że nawet „średnie” nagrody powadzą do zdobycia tych „najlepszych”. Warto też, znając preferencje swojego psa, wykorzystywać nagrody najbardziej pożądane przy zadaniach trudnych a przy utrwalaniu zachowań już znanych przez psa nagradzać nagrodami mniej atrakcyjnymi. 
Istnieje wiele metod uzyskiwania pożądanych zachowań. Najpopularniejsze z nich to:
  • wyłapywanie
  • naprowadzanie
  • kształtowanie
Wyłapywanie polega na czekaniu, aż pies sam wykona ruch/pozycję, o którą nam chodzi (np. "siad"). Wtedy podkładamy komendę i nagradzamy psa. Po kilku powtórzeniach pies zrozumie, za co zostaje nagrosdzony i będzie chętnie takie zachowanie oferował. 

Naprowadzanie polega na naprowadzaniu psa do określonej pozycji lub konkkretnego ruchu poprzez smakołyk trzymany w dłoni. Po kilku powtórzeniach wycofujemy smakołyk i naprowadzamy psa samym gestem ręki (np. dłoń nad głową psa przy haśle "siad"). 

Kształtowanie jest metodą dość pracochłonną i długotrwałą, ale w świetny sposób uczy psa samodzielnego myślenia i buduje w nim poczucie własnej wartości. Polega ono na tym, że dane zachowanie dzielimy na małe etapy i nagradzamy psa za ich wykonanie. Metodę tą można porównać do zabawy "ciepło-zimno". Gdy pies zbliża się do celu otrzymuje nagrodę, gdy zaś oddala się od celu nagrody nie ma. 

Jednym z ulubionych narzędzi szkoleniowców stosujących szkolenie pozytywne jest kliker, którym zaznacza się zachowania psa zasługujące na nagrodę. Ma on tę przewagę nad słowem, że zawsze brzmi tak samo, jest precyzyjny, powtarzalny i jednoznaczny – jego dźwięk zawsze oznacza nagrodę. 

Niezależnie od metody jaką wybierzemy, żeby szkolić naszego psa, zawsze powinniśmy patrzeć na jego emocje i upewnić się, że szkolenie sprawia mu przyjemność. Tylko w ten sposób osiągniemy widok szczęśliwego przyjaciela, który ze świecącymi oczami reaguje na początek ćwiczeń i wykonuje je bez oznak niepokoju czy frustracji.